Skip to main content

Home / Specialer / Menneskerettigheder

Vi er specialister i Internationale Menneskerettigheder

Menneskerettigheder

Danmark er forpligtet til at overholde en række internationale konventioner. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er inkorporeret i dansk ret, mens en række andre konventioner er ratificeret, bl.a. Børnekonventionen, Handikapkonventionen, Kvindekonventionen (CEDAW) og Torturkonventionen.

Som borger kan man derfor påberåbe sig disse konventioner, hvis man mener, at en afgørelse fra en offentlig myndighed strider mod en bestemmelse i en af konventionerne. Den omstændighed, at man synes en afgørelse er urimelig, betyder ikke automatisk, at afgørelsen strider mod Danmarks internationale forpligtelser, da stater har et vist råderum til at fastsætte regler, som begrænser folks muligheder. Det gælder f.eks. i forhold til retten til familieliv, hvor man som borger ikke frit kan vælge, hvor man vil udøve sig familieliv, hvis der er mulighed for at have et familieliv i et andet land end Danmark.

Hos Holm/Thomsen Law har vi stor erfaring med at vurdere, hvornår der potentielt kan være en krænkelse af Danmarks internationale forpligtelser. Vi har anvendt reglerne både over for Udlændingestyrelsen, Udlændingenævnet, Flygtningenævnet og for domstolene.

Holm/Thomsen Law har bl.a. ført følgende sager:

Holm/Thomsen Law rådgiver blandt andet om følgende emner indenfor Menneskerettigheder:

  • Internationale Menneskerettigheder