Skip to main content

Home / Specialer / Arbejdstilladelser

Vi er specialister i Arbejdstilladelser, Immigrationsret og Global Mobility

Arbejdstilladelser og forretningsvisum

Behovet for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark i disse år er højt, hvilket anerkendes på politisk plan, og hvorfor der også løbende sker tilpasninger af reglerne for arbejdstilladelse, arbejdsfritagelse samt forretningsbesøg.

Der findes en række muligheder for at opnå arbejdstilladelse i Danmark, f.eks. efter beløbsordningen, positivlisten eller fast-track ordningen. Samtidig kan man i visse tilfælde være undtaget fra kravet om arbejdstilladelse, f.eks. visse kunstnere, musikere og professionelle idrætsudøvere, eller hvis du er omfattet af montørreglen.

Der er dog også en række begrænsninger på muligheden for at arbejde i Danmark, og særligt som led i Brexit har britiske virksomheder oplevet store problemer i muligheden for at levere tjenesteydelser i Danmark. Tilsvarende udfordringer gælder dog også for andre ikke EU-lande.

Det kan have store konsekvenser for både medarbejdere og virksomheden, hvis man ikke overholder reglerne, idet det både kan medføre bøder, og for medarbejderne udvisning og indrejseforbud både i Danmark og i Schengen-området.

Derfor er det vigtig at søge kvalificeret og højtspecialiseret rådgivning. Hos Holm/Thomsen Law har vi mangeårig erfaring med rådgivning indenfor alle områder af udlændingeretten, herunder også med bistand i sager om overtrædelser af udlændingeloven.

Holm/Thomsen Law rådgiver bl.a. om følgende emner indenfor Arbejdstilladelser:

 • Arbejds- og opholdstilladelse efter
  • Fast track-ordningen
  • Beløbsordningerne
  • Positivlisterne, eller
  • Forsker, gæsteforsker eller Ph.d.-ansættelse
 • Arbejds- eller opholdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer
 • Start-up Denmark
 • Montørreglen
 • Visum til forretningsbesøg
 • Forlængelse af arbejds- og opholdstilladelser
 • Ophold som EU/EØS-statsborger efter reglerne om fri bevægelighed