Skip to main content

Home / Specialer / Udlændingeret

Vi er specialister i privat immigration og udlændingeret

Udlændingeret

Udlændingeloven er en jungle af regler og betingelser, da det er en af de love, som der i de senere årtier er lavet flest ændringer i.

Der er ca. 15 forskellige betingelser, som skal være opfyldt for at få familiesammenføring med sin ægtefælle. Hvis du vil familiesammenføres med dine børn, risikerer du at få afslag, hvis du ikke søger i rette tid.

Du skal opfylde ca. 11 grundlæggende betingelser og mindst 2 ud af 4 supplerende betingelser for at kunne få permanent opholdstilladelse og nogenlunde det samme for at blive dansk statsborger.

Der er mange ting at være opmærksom på, og kendskab til reglerne er en klar fordel, hvorfor man ofte får brug for advokatbistand i sager om familiesammenføring, permanent opholdstilladelse og statsborgerskab.

Som asylansøger kan man få beskikket en advokat, hvis man får afslag på asyl fra Udlændingestyrelsen, eller hvis Udlændingestyrelsen senere inddrager din opholdstilladelse som flygtning.

Særligt på udlændingeområdet viser anvendelse af Danmarks internationale forpligtelser sig særlig relevant, og det er ofte relevant at påberåbe sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller EU-retlige regler.

Hos Holm/Thomsen Law har vi mangeårig erfaring med at behandle udlændingesager, både i form af familiesammenføring, permanent opholdstilladelse, statsborgerskabssager, ansøgning om opholdstilladelse efter EU-reglerne og ved spørgsmål om evt. Inddragelse af din opholdstilladelse.

Holm/Thomsen Law har stor erfaring med at indgive ansøgninger til Udlændingestyrelsen, føre klagesager hos Udlændingenævnet, Flygtningenævnet eller hos danske eller internationale domstole eller organer. Vi har bistået med at indgive ansøgning om statsborgerskab til Udlændinge- og Integrationsministeriet samt med at føre retssager om afslag på statsborgerskab.

Holm/Thomsen Law rådgiver bl.a. om følgende emner indenfor Udlændingeret:

 • Familiesammenføring med ægtefæller og børn
 • Permanent opholdstilladelse
 • Asyl og opholdstilladelse til flygtninge
 • Inddragelse af opholdstilladelse
 • Forlængelse af opholdstilladelse
 • Udvisning og indrejseforbud
 • EU-ophold
 • Studietilladelser
 • Statsborgerskab
  • Naturalisationssager
  • Bevis for dansk statsborgerskab
  • Bevarelse af dansk statsborgerskab