Skip to main content

Home / Specialer / Familieret / Forældremyndighed, bopæl og samvær

Vi er specialister i Forældremyndighed, bopæl og samvær

Forældremyndighed, bopæl og samvær

En af de sværeste ting i forbindelse med en skilsmisse er at finde en god løsning for ens børn, når man som forældre vælger at gå fra hinanden. Udgangspunktet er, at man fortsat vil have fælles forældremyndighed, og derfor fortsat skal træffe alle vigtige beslutninger vedrørende ens børn i fællesskab. Eksempler på beslutninger man skal være enige om er f.eks. navn, religion, om barnet skal have et pas, og om barnet skal udredes ved mistanke om psykiske diagnoser.  

Det er ikke altid nemt, hvis konfliktniveauet er højt. I særlige tilfælde kan det være velbegrundet at få den fælles forældremyndighed ophævet, men det sker kun rent undtagelsesvist.  

Et andet spørgsmål er, hvor børnenes bopæl skal være registreret. Har I fælles forældremyndighed, skal I beslutte, hvor barnet skal bo, hvorimod barnet altid bor hos den forældre, som har fuld forældremyndighed. Man kan aftale sig til delt bopæl, men hvis man ikke er enig om det, så skal bopælen placeres hos en, som bliver bopælsforælder, mens den anden bliver samværsforælder. Hvis barnet opholder sig mere hos den ene forældre end den anden, vil den forældre naturligt være bopælsforælder, mens den anden forælder er samværsforælder. Hvis man ikke kan blive enige om bopælen, kan man søge rådgivning og konfliktmægling hos Familieretshuset.  

Den forælder, som ikke er bopælsforælder, har ret til samvær. Det er kun i meget ekstraordinære situationer, at en forælder kan afskæres retten til samvær – eller sagt på en anden måde – det er kun i meget ekstraordinære situationer, at et barn kan afskæres muligheden for at se begge sine forældre.  

I sager om forældremyndighed, bopæl og samvær skal der lægges afgørende vægt på barnets behov.  

Advokat Holm/Thomsen Law rådgiver og bistår i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, og vi fører sager i retten, kan deltage i møder på Familieretshuset eller bistå med samværsaftaler. 

Holm/Thomsen Law rådgiver blandt andet om følgende emner indenfor Forældremyndighed, bopæl og samvær:

  • Forældremyndighed
  • Bopælssager
  • Samværssager
  • Børnebidrag