Skip to main content

Home / Om os / Socialt Engagement

Vi er en Socialt engageret Advokatvirksomhed

Socialt engageret advokatvirksomhed

Advokater har altid haft en betydelig rolle i at håndhæve og sikre retssikkerhed for alle borgere samt sikre dem adgang til et forsøg på at opnå retfærdighed og afgørelser i overensstemmelse med internationale menneskerettigheder.

Hos Holm/Thomsen Law tager vi det ansvar, som vores hverv pålægger os alvorligt. Vi tror på, at dette ansvar går uden for rammerne af vores kontorvægge. Vores initiativer i at udvise socialt engagement omfatter bl.a. frivillig undervisning og oplæg og aktiv deltagelse i frivillige organisationer. På den måde stræber vi efter at bidrage positivt til opretholdelse af en sund retsstat.

Frivilligt arbejde

Helle Holm Thomsen har i mange år deltaget som frivillig underviser i forskellige arrangementer, herunder blandt andet for Somalisk Forening, Tværkulturelt Center m.v.:

Advisory Board og ambassadør for Levende Menneskerettigheder

Helle Holm Thomsen er en del af Immart’s Advisory Board og ambassadør for Levende Menneskerettigheder: