Skip to main content

Home / Specialer / International Familieret

Vi er specialister i International Familieret og Arveret

International Familieret og Arveret

Verden bliver mere og mere global. Som en konsekvens heraf opstår der en række problemstillinger også på det familie- og arveretlige område, da der skal tages stilling til værneting og international kompetence, overvejes lovvalg samt anerkendelsen af et evt. Lovvalg. Hvis man f.eks. bliver gift, mens man bor i udlandet, er man evt. Ikke underlagt danske regler, når man flytter hertil, men hvilket kan ændre sig senere.

Der er stor forskel på, hvordan formueordninger er i forskellige lande i tilfælde af skilsmisse og død. Tilsvarende er der stor forskel på, hvordan reglerne for ægtefælle- og børnebidrag er. Det er inden for visse områder muligt at foretage lovvalg, men ikke alle lovvalgsaftaler vil blive anerkendt.

Der opstår også sager om international børnebortførelse, fordi ens udenlandske ægtefælle måske forlader landet med ens fælles børn.

Holm/Thomsen Law rådgiver og yder bistand om de problemstillinger, som opstår som led i, at man lever i et multietnisk ægteskab, enten med blandet nationalitet eller som følge af at man har haft bopæl i mere end et land.

Samtidig opstår der ofte spørgsmål af grundlaget for ens opholdstilladelse i tilfælde af en skilsmisse, og mange er bekymret for at miste sit opholdsgrundlag, som en konsekvens af skilsmissen. Holm/Thomsen Law kan vejlede og bistå i sager med både familie- og udlændingeretlige spørgsmål.

Holm/Thomsen Law rådgiver bl.a. om følgende emner indenfor International Familieret:

  • Vurdering af spørgsmål om værneting, lovvalg og anerkendelse af lovvalg
  • Bistand med oprettelse af ægtepagter og rådgivning om mulighed for at foretage lovvalg
  • Håndtering af skilsmisse, bidrag og forældremyndighed i internationale sager
  • Rådgivning ved internationale børnebortførelsessager
  • Rådgivning om bevarelse af opholdstilladelse i tilfælde af skilsmisse