Skip to main content

Home / Specialer / Familieret / Tvangsfjernelser

Vi er specialister i Familieret og Tvangsfjernelser

Tvangsfjernelser

Tvangsfjernelse af et barn, også kaldet en tvangsmæssig anbringelse, er en beslutning, som bliver truffet af Børn- og Ungeudvalget med indstilling fra ens kommune. Det er noget af det værste, man kan blive udsat for som forælder. Det er også voldsomt for barnet, som bliver fjernet mod sin vilje. Derfor er det vigtigt at søge professional bistand så tidligt i forløbet som muligt for at sikre dine rettigheder og muligheder. 

Hos Holm/Thomsen Law har vi mange års erfaring med sager om tvangsfjernelse, og vi har repræsenteret både forældre og børn i sagerne. Vi har forståelse for den sårbare situation, som man befinder sig i.  

Børn- og Ungeudvalget behandler både sager om tvangsfjernelse og afbrydelse af samvær og kontakt. Når sagen skal i udvalget, har du ret til gratis advokatbistand uanset din indkomst og formue. Det samme gælder for børn over 12 år.  

Holm/Thomsen Law hjælper også med klagesager I Ankestyrelsen, hvis du ønsker at klage over Børn- og Ungeudvalgets beslutning. 

Holm/Thomsen Law rådgiver om følgende emner indenfor Tvangsfjernelser:

  • Tvangsfjernelser