Skip to main content

Home / Specialer / Familieret / Samejeoverenskomst

Vi er specialister i Familieret og Samejeoverenskomster

Samejeoverenskomst

Ugifte samlevende er ikke underlagt lovregler, som regulerer, hvordan man skal dele f.eks. en ejendom, som ejes i sameje, hvis man går fra hinanden. Det kan føre til uhensigtsmæssigheder, da en part i værste fald kan forhale og modsætte sig et salg af ejendommen.  

Derfor er det vigtigt at få lavet en aftale, hvis man køber en ejendom i sameje, som tydeligt fastsætter retningslinjer for, hvordan man opsiger samejet, hvordan prisen fastsættes, og hvordan man håndterer det, hvis begge gerne vil overtage ejendommen.  

Holm/Thomsen Law rådgiver om og udarbejder samejeoverenskomster, så I som ugifte samlevende har en aftale på plads i tilfælde af ophævelse af samlivet, og som en konsekvens heraf en aftale om opløsning af samejet af den fælles bolig.  

Holm/Thomsen Law rådgiver om følgende emner indenfor Samejeoverenskomst:

  • Samejeoverenskomst